Eggplant Parmigiana (Entree Size)

fried eggplant, mozzarella, parmesan, fresh tomato sauce